Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. svibnja 2016. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Slovačka Republika protiv Achemea BV

(predmet C-284/16)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Slovačka Republika

Tuženik: Achemea BV

Prethodna pitanja

Je li članku 344. UFEU-a protivna primjena odredbe iz bilateralnog ugovora o zaštiti ulaganja između država članica Unije (tzv. bilateral investment treaty –BIT unutar Unije), prema kojem ulagatelj iz jedne države ugovornice u slučaju spora povodom ulaganja u drugoj državi ugovornici smije pokrenuti arbitražni postupak protiv potonje države, ako je ugovor o zaštiti ulaganja sklopljen prije pristupa jedne od država ugovornica Uniji, a arbitražni postupak bi trebalo pokrenuti tek nakon toga?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

Je li primjena takve odredbe protivna članku 267. UFEU-a?

U slučaju negativnog odgovora na prvo i drugo pitanje:

Je li primjena takve odredbe protivna članku 18. stavku 1. UFEU-a u okolnostima opisanima u prvom pitanju?

____________