Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 23 mai 2016 – Republica Slovacia/Achmea BV

(Cauza C-284/16)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Republica Slovacia

Pârâtă: Achmea BV

Întrebările preliminare

Articolul 344 TFUE se opune aplicării unei prevederi dintr-un acord bilateral de protecție a investițiilor încheiat între state membre ale Uniunii (un așa-numit „BIT intern al Uniunii”), potrivit căreia un investitor dintr-un stat contractant al acordului, în cazul unui diferend referitor la investiții, în celălalt stat contractant, poate introduce o acțiune împotriva acestui din urmă stat în fața unui tribunal arbitral în condițiile în care acordul de protecție a investițiilor a fost încheiat înainte de aderarea acestuia la Uniunea Europeană, dar procedura din fața tribunalului arbitral urmează a fi declanșată abia după aderare?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare:

Articolul 267 TFUE se opune aplicării unei asemenea prevederi?

În cazul unui răspuns negativ la primele două întrebări:

În condițiile prezentate la prima întrebare, articolul 18 primul paragraf TFUE se opune aplicării unei asemenea prevederi?

____________