Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. lipnja 2016. uputio Supreme Court of the United Kingdom (Ujedinjena Kraljevina) – MP protiv Secretary of State for the Home Department

(predmet C-353/16)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Supreme Court of the United Kingdom

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: MP

Tuženik: Secretary of State for the Home Department

Prethodno pitanje

Obuhvaća li definicija iz članka 2. točke (e), u vezi s člankom 15. točkom (b) Direktive Vijeća Europske unije 2004/83/EZ1 stvarnu opasnost nastanka ozbiljne štete za tužiteljevo fizičko ili psihičko zdravlje u slučaju vraćanja u državu podrijetla, s obzirom na prethodno mučenje, nečovječno ili ponižavajuće postupanje za koje je odgovorna država podrijetla?

____________

1 Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL L 304, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 64.)