Language of document :

2016 m. birželio 22 d. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MP / Secretary of State for the Home Department

(Byla C-353/16)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court of the United Kingdom

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: MP

Kita apeliacinio proceso šalis: Secretary of State for the Home Department

Prejudicinis klausimas

Ar Tarybos direktyvos 2004/83/EB1 2 straipsnio e punktas, siejamas kartu su 15 straipsnio b punktu, apima realų pavojų, kad apeliantui grįžus į kilmės šalį jo fizinei ar psichinei sveikatai bus padaryta didelė žala dėl kilmės valstybės anksčiau taikytų kankinimų arba nežmoniško ar žeminančio elgesio?

____________

1  –    2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96).