Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court of the United Kingdom (Regatul Unit) la 22 iunie 2016 – MP/Secretary of State for the Home Department

(Cauza C-353/16)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court of the United Kingdom

Părțile din procedura principală

Recurent: MP

Intimat: Secretary of State for the Home Department

Întrebarea preliminară

Articolul 2 litera (e) coroborat cu articolul 15 litera (b) din Directiva 2004/83/CE1 a Consiliului acoperă riscul real ca recurentul, în cazul în care ar fi trimis înapoi în țara sa de origine, să sufere vătămări grave fizice sau psihice, ca rezultat al unor acte de tortură sau alte tratamente inumane sau degradante suferite de recurent în trecut și de care țara sa de origine este responsabilă?

____________

1 Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (JO L 304, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 52).