Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – Citroën Commerce GmbH v. Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Věc C-476/14)1

„Řízení o předběžné otázce – Směrnice 98/6/ES a 2005/29/ES – Ochrana spotřebitele – Reklama, v níž je označena cena – Pojmy ‚nabídka‘ a ‚cena včetně daní‘ – Povinnost zahrnout do prodejní ceny motorového vozidla další nutné poplatky související s převozem tohoto vozidla“

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Citroën Commerce GmbH

Žalovaný: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Výrok

Článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli ve spojení s článkem 1 a čl. 2 písm. a) této směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že náklady na převoz motorového vozidla od výrobce k prodejci, které nese spotřebitel, musí být zahrnuty do prodejní ceny tohoto vozidla uvedené v reklamě obchodníka, pokud tato reklama s ohledem na všechny své charakteristiky obsahuje z pohledu spotřebitele nabídku týkající se uvedeného vozidla. Je na předkládajícím soudu, aby ověřil, zda jsou naplněny všechny tyto znaky.

____________

1 Úř. věst. C 462, 22. 12. 2014.