Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 7. juuli 2016. aasta otsus (Bundesgerichtshofi eelotsusetaotlus - Saksamaa) – Citroën Commerce GmbH versus Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(kohtuasi C-476/14)1

(Eelotsusetaotlus – Direktiivid 98/6/EÜ ja 2005/29/EÜ – Tarbijakaitse – Reklaam koos müügihinna avaldamisega – Mõisted „pakkumine“ ja „hind koos maksudega“ – Kohustus arvata mootorsõiduki müügihinna sisse kohustuslikud täiendavad kulud, mis on seotud selle sõiduki kohaletoimetamisega)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Citroën Commerce GmbH

Kostja: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Resolutsioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiivi 98/6/EÜ tarbijakaitse kohta tarbijatele pakutavate toodete hindade avaldamisel artiklit 3 koosmõjus selle direktiivi artikliga 1 ja artikli 2 punktiga a tuleb tõlgendada nii, et mootorsõiduki tootjalt müüjale kohaletoimetamise kulud, mis tuleb tasuda tarbijal, peavad sisalduma ettevõtja reklaamis märgitud sõiduki müügihinnas, kui selle reklaami kõiki elemente arvestades on see tarbija seisukohast vaadeldav sõiduki müügipakkumusena. Eelotsusetaotluse esitanud kohtul tuleb kontrollida, kas kõik need tingimused on täidetud.

____________

1 ELT C 462, 22.12.2014.