Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2016. július 7-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Citroën Commerce GmbH kontra Zentralvereinigung des Kraftahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(C-476/14. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – A 98/6/EK és a 2005/29/EK irányelvek – Fogyasztóvédelem – Az árat feltüntető reklám – A „kínálásˮ és az „adóval növelt árˮ fogalma – Arra vonatkozó kötelezettség, hogy a reklámban feltüntetett árnak magában kell foglalnia a jármű szállításához kapcsolódó kötelezően felmerülő többletköltségeket)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Citroën Commerce GmbH

Alperes: Zentralvereinigung des Kraftahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Rendelkező rész

A fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló, 1998. február 16-i 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkével és a 2. cikkének a) pontjával összefüggésben értelmezett 3. cikkét úgy kell értelmezni, hogy egy gépjármű gyártótól kereskedőnek való átadásakor felmerülő, a fogyasztót terhelő költségeit tartalmaznia kell ezen gépjárműnek a kereskedő által készített reklámban feltüntetett eladási árának, amennyiben e reklám valamennyi jellemzőjét figyelembe véve a fogyasztó azt az adott gépjárműre vonatkozó ajánlatnak tekintheti. A kérdést előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy e tényezők együtt jelen vannak-e.

____________

1 HL C 462., 2014.12.22.