Language of document :

2016 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Bundesgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Citroën Commerce GmbH / Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

(Byla C-476/14)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyvos 98/6/EB ir 2005/29/EB – Vartotojų apsauga – Reklama nurodant kainą – Sąvokos „siūlymas“ ir „kaina, į kurią įskaičiuoti mokesčiai“ – Įpareigojimas įtraukti į automobilio pardavimo kainą papildomas privalomas išlaidas, susijusias su jo gabenimu)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Citroën Commerce GmbH

Atsakovė: Zentralvereinigung des Kraffahrzeuggewerbes zur Aufrechterhaltung lauteren Wettbewerbs eV (ZLW)

Rezoliucinė dalis

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas 3 straipsnis, siejamas su jos 1 straipsniu ir 2 straipsnio a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad automobilio gabenimo iš gamintojo pardavėjui išlaidos, tenkančios vartotojui, turi būti įtrauktos į šio automobilio pardavimo kainą, nurodytą prekybininko paskelbtoje reklamoje, jei, atsižvelgiant į visas šios reklamos ypatybes, vartotojo akimis ji yra su šiuo automobiliu susijęs pasiūlymas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar visos šios sąlygos yra įvykdytos.

____________

1 OL C 462, 2014 12 22.