Language of document :

Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 21 juli 2016 – CC mot parlamentet

(mål F-9/12 RENV)

(Personalmål – Återförvisning till personaldomstolen efter upphävande – Skadeståndstalan – Utomobligatoriskt skadeståndsansvar – Fel som begåtts vid behandlingen av en reservlista – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EUR/A/151/98 – Likabehandling – Åtgärder för att följa domen (konfidentiellt)1 – Utredning av Europeiska ombudsmannen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: CC (ombud: advokaten G. Maximini)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och E. Despotopoulou)

Saken

Talan om att Europaparlamentet ska förpliktas att utge ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden påstås ha lidit till följd av fel som har begåtts vid behandlingen av Europaparlamentets reservlista.

Domslut

Europaparlamentet ska betala ett belopp på 12 000 euro till CC.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för CC i målen F-9/12, T-457/13 P och F-9/12 RENV.

____________

1 Konfidentiella uppgifter utelämnade.