Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. srpna 2016 – Sajewicz- Świackiewcz v. Komise

(Věc F-39/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Převod do unijního důchodového systému nároků na důchod nabytých na základě jiných režimů – Rozhodnutí o uznání služebních let vydané na základě nových OPU týkajících se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Článek 81 jednacího řádu – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, následně J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti a nakonec J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Ehrbar a M. G. Gattinara, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, následně G. Gattinara, zmocněnec a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

La demande d’annuler la décision fixant la bonification des droits à pension acquis avant l'entrée en service à la Commission en application des nouvelles DGE et la décision de rejet de la réclamation.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Účastníci řízení ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 207, 20. 7. 2013, s. 60.