Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Sajewicz- Świackiewcz mot kommissionen

(Mål F-39/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jolanta Sajewicz- Świackiewcz (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis och S. Orlandi, därefter J.-advokaterna N. Louis och S. Orlandi, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och M. G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, därefter G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara och F. Simonetti)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet om tillgodoräknande av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst vid kommissionen med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna och av beslutet om avslag på klagomålet.

Avgörande

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 207, 20/7/2013, s. 60.