Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetí senát) ze dne 19. července 2016 – Earlie v. Parlament

(Věc F-130/14)1

(Veřejná služba - Úředník – Bývalý úředník – Krácená částka starobního důchodu – Výživné ve prospěch bývalé manželky bývalého úředníka – Příkazu k obstavení majetku vydaný vnitrostátním soudem – Zrušení příkazu – Nový příkaz zavazující bývalého úředníka k poskytnutí instrukcí Parlamentu, aby vyplácel výživné bývalé manželce – Správné instrukce bývalého úředníka – Následné instrukce bývalého úředníka, aby bylo upuštěno od vyplácení jeho bývalé manželce – Odmítnutí výkonu Parlamentem – Rodinné právo – Výlučná pravomoc vnitrostátního soudu – Povinnost loajální spolupráce)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: Thomas Earlie (Sevilla, Španělsko) (zástupcce: D. Bergin, solicitor)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Dean a M. Ecker, agents)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irsko) (zástupce: H. Millar, Solicitor)

Předmět věci

Žaloba o zrušení rozhodnutí, kterým se z důchodu žalobce strhává částka výživného, kterou je povinen platit své bývalé manželce, protože toto rozhodnutí bylo podle žalobce přijato v rozporu s rozsudkem vnitrostátního soudu o rozvodu, a žaloba o náhradu nemajetkové a majetkové újmy, kterou žalobce údajně utrpěl.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Thomas Earlie ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Mary Earlie Gibbons ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 JO C 34 du 02/02/2015, p. 52.