Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 19. juli 2016 – Earlie mod Parlamentet

(Sag F-130/14) 1

(Personalesag – tjenestemand – tidligere tjenestemand – indeholdelse i alderspensionen – underholdsbidrag til den tidligere tjenestemands tidligere hustru – kendelse om udlæg vedtaget af en national retsinstans – ophævelse af udlæg – ny kendelse, som pålægger den tidligere tjenestemand at give Parlamentet instruks om at udbetale underholdsbidraget til hans tidligere hustru – overensstemmende instrukser fra den tidligere tjenestemand – efterfølgende instrukser fra den tidligere tjenestemand om at indstille udbetalingerne til hans tidligere hustru – Parlamentets afslag herpå – familieret – den nationale rets enekompetence – pligt til loyalt samarbejde)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Thomas Earlie (Sevilla, Spanien) (ved solicitor D. Bergin)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved M. Dean og M. Ecker, som befuldmætigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om i sagsøgerens pension at fratrække det underholdsbidrag, som sagsøgeren er forpligtet til at betale sin tidligere hustru, idet denne afgørelse ifølge sagsøgeren er i strid med en afgørelse truffet af en national ret i en skilsmissesag og påstand om erstatning for det økonomiske og ikke-økonomiske tab, der angiveligt er lidt.

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes

Thomas Earlie bærer sine egne omkostninger og betaler     Europa-Parlamentets omkostninger.

Mary Earlie Gibbons bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 34 af 2.2.2015, s. 52..