Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 19. srpnja 2016. – Earlie protiv Parlamenta

(predmet F-130/14)1

(Javna služba – Dužnosnik – Bivši dužnosnik – Doprinosi iz starosne mirovine –Naknada za uzdržavanje bivše supruge bivšeg dužnosnika – Rješenje o ovrsi koje je donio nacionalni sud – Obustava ovrhe – Novo rješenje kojim se bivšem dužnosniku nalaže da Parlamentu izda upute o isplati naknade za uzdržavanje njegovoj bivšoj supruzi – Odgovarajuće upute bivšeg dužnosnika – Naknadne upute bivšeg dužnosnika o zaustavljanju isplata njegovoj bivšoj supruzi – Odbijanje Parlamenta da postupi po uputama – Obiteljsko pravo – Isključiva nadležnost nacionalnog suda – Dužnost lojalne suradnje)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Thomas Earlie (Sevilla, Španjolska) (zastupnik: D. Bergin, solicitor)

Tuženik: Europski parlament (zastupnici: M. Dean i M. Ecker, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Irska) (zastupnik: H. Millar, solicitor)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o ustezi mirovine tužitelja za iznos uzdržavanja koji je tužitelj dužan plaćati svojoj bivšoj supruzi, a riječ je o odluci koja je, prema tužitelju, protivna presudi nacionalnog suda u brakorazvodnom postupku i zahtjev za naknadu nematerijalne i materijalne štete koju je tužitelj navodno pretrpio.

Izreka presude

Tužba se odbija.

Thomas Earlie snosi vlastite troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europskog parlamenta.

Mary Earlie Gibbons snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 34, 2. 2. 2015., str. 52.