Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2016. július 19-i ítélete –Earlie kontra Parlament

(F-130/14. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselő – Volt tisztviselő – Az öregségi nyugdíjból visszatartott összegek – A volt tisztviselő elvált házastársa javára nyújtott tartásdíj – Nemzeti bíróság által elrendelt végrehajtás – A végrehajtás megszüntetése –A volt tisztviselőt arra kötelező új végzés, hogy kérje a Parlamenttől a tartásdíj elvált házastársa javára történő folyósítását – A volt tisztviselő megfelelő intézkedései – A volt tisztviselő későbbi, az elvált házastársa javára történő folyósítás megszüntetésére irányuló intézkedései – A végrehajtás Parlament általi megtagadása – Családjog – A nemzeti bíróság kizárólagos hatásköre – A jóhiszemű együttműködés kötelezettsége)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Thomas Earlie (Sevilla, Spanyolország) (képviselő: D. Bergin solicitor)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Dean és M. Ecker meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Mary Earlie Gibbons (Dublin, Írország) (képviselő: H. Millar solicitor)

Az ügy tárgya

A felperes által elvált feleségének fizetendő tartásdíj összegének a felperes nyugdíjából való levonására kötelező határozat megsemmisítése iránti kérelem, mivel e határozat a felperes szerint ellentétes a nemzeti bíróság bontóperben hozott ítéletével, valamint az állítólagosan elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Thomas Earlie maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Mary Earlie Gibbons maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 34., 2015.2.2., 52. o.