Language of document :

2016 m. liepos 19 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Earlie / Parlamentas

(Byla F-130/14)1

(Viešoji tarnyba – Pareigūnas - Buvęs pareigūnas – Sumos, kurios išskaičiuojamos iš senatvės pensijos – Maitintojo netekimo pensija, mokama buvusio pareigūno buvusiai sutuoktinei – Nacionalinio teismo priimtas blokavimo įsakymas – Blokavimo panaikinimas – Naujas įsakymas, kuriuo buvęs pareigūnas įpareigojamas nurodyti Parlamentui mokėti maitintojo netekimo pensiją jo buvusiai sutuoktinei – Atitinkami buvusio pareigūno nurodymai – Vėlesni buvusio pareigūno nurodymai nutraukti pensijos mokėjimą jo buvusiai sutuoktinei – Parlamento atsisakymas vykdyti – Šeimos teisė – Nacionalinio teismo išimtinė kompetencija – Lojalaus bendradarbiavimo pareiga)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovas: Thomas Earlie (Sevilija, Ispanija), atstovaujamas solisitoriaus D. Bergin

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Dean ir M. Ecker

Atsakovės pusėje į bylą įstojusi šalis: Mary Earlie Gibbons (Dublinas, Airija), atstovaujama solisitoriaus H. Millar

Bylos dalykas

Prašymas panaikinti sprendimą išskaičiuoti iš ieškovo senatvės pensijos sumą, lygią maitintojo netekimo pensijai, kurią jis turi mokėti savo buvusiai sutuoktinei, nes šis sprendimas, jo nuomone, buvo priimtas pažeidžiant nacionalinio teismo sprendimą skyrybų byloje, ir prašymas atlyginti tariamai patirtus turtinius ir neturtinius nuostolius su palūkanomis.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Thomas Earlie padengia savo ir Europos Parlamento patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Mary Earlie Gibbons padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 34, 2015 2 2, p. 52.