Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 19. jūlija spriedums – Earlie/Parlaments

(lieta F-130/14) 1

Civildienests – Ierēdnis – Bijušais ierēdnis – Ieturējumi no izdienas pensijas – Uzturlīdzekļi par labu bijušā ierēdņa bijušajai laulātajai – Valsts tiesas izdots rīkojums par mantas arestu – Mantas aresta atcelšana – Jauns rīkojums, ar kuru bijušajam ierēdnim ir noteikts pienākums dot norādījumu Parlamentam izmaksāt uzturlīdzekļus viņa bijušajai laulātajai – Bijušā ierēdņa atbilstoši norādījumi – Bijušā ierēdņa vēlāki norādījumi, lūdzot pārtraukt maksājumus viņa bijušajai laulātajai –Parlamenta izpildes atteikums – Ģimenes tiesības – Valsts tiesas ekskluzīva jurisdikcija – Lojālas sadarbības pienākums

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Thomas Earlie (Seviļa, Spānija) (pārstāvis – D. Bergin, solicitor)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – M. Dean un M. Ecker)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētāja prasījumu atbalstam: Mary Earlie Gibbons (Dublina, Īrija) (pārstāvis – H. Millar, solicitor)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu ieturēt no prasītāja pensijas naudas summu, kas atbilst uzturlīdzekļiem, kuri viņam ir jāmaksā par labu savai bijušajai laulātajai, jo šis lēmums, pēc viņa domām, ir ticis pieņemts, neievērojot valsts tiesas spriedumu par laulības šķiršanu, un prasība par zaudējumu atlīdzību saistībā ar nodarīto morālo un mantisko kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

T. Earlie sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus;

M. Earlie sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 34, 2.2.2015., 52. lpp.