Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. srpna 2016 – Poniskaitis v. Komise

(Věc F-133/14)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Převod nároků na důchod nabytých v jiných systémech do unijního důchodového systému – Rozhodnutí týkající se uznání příspěvkových let, v němž byla uplatněna nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Článek 81 jednacího řádu – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Jonas Poniskaitis (Brusel, Belgie) (zástupci: J.-N. Louis, R. Metz a D. Verbeke, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převodu nároků žalobce na důchod do unijního důchodového systému, které uplatňuje nová obecná prováděcí ustanovení (OPU) k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 16, 19.1.2005, s. 50.