Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (prvo vijeće) od 1. kolovoza 2016. – Poniskaitis protiv Komisije

(predmet F-133/14)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Prijenos u mirovinski sustav Unije mirovinskih prava stečenih na temelju drugih sustava – Odluka o priznavanju godina mirovinskog staža u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku – Članak 81. Poslovnika – Očito neosnovana tužba)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: J.-N. Louis, R. Metz i D. Verbeke, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti, a zatim G. Gattinara, agent)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o prijenosu mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije, odluke u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbija kao očito neosnovana.

Svaka stranka snosi vlastite troškove.

____________

1 SL C 16, 19. 1. 2015., str. 50.