Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2016. augusztus 2-i végzése – Mommer kontra Bizottság

(F-74/13. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A személyzeti szabályzat VIII. mellékletének a nyugdíjjogosultság átvitelére vonatkozó 11. cikke (2) bekezdése – Más nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíjjogosultságnak az uniós nyugdíjrendszerbe való átvitele – Nyugdíjra jogosító szolgálati idő jóváírásának elismerésére vonatkozó, a személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. és 12. cikkének új végrehajtási rendelkezéseit alkalmazó határozat – Az eljárási szabályzat 81. cikke – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Anne Mommer (Brüsszel, Belgium) (képviselők: kezdetben S. Orlandi, J.-N. Louis és D. de Abreu Caldas ügyvédek, később S. Orlandi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: kezdetben C. Ehrbar és G. Gattinara meghatalmazottak, később J. Currall és G. Gattinara meghatalmazottak, végül G. Gattinara meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperes nyugdíjjogosultságának az uniós nyugdíjrendszerbe történő átviteléről szóló azon határozat megsemmisítése iránti kérelem, amely a tisztviselők személyzeti szabályzata VIII. melléklete 11. és 12. cikkére vonatkozó új végrehajtási rendelkezéseket alkalmazza.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint részben nyilvánvalóan elfogadhatatlant, részben pedig nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 274., 2013.9.21., 33. o.