Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. augusta 2016 – Mommer/Komisia

(vec F-74/13)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku týkajúcej sa prevodu práv na dôchodok – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných dôchodkových systémoch do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Rozhodnutie o uznaní odpracovaných rokov, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku – Článok 81 rokovacieho poriadku – Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anne Mommer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne S. Orlandi, J.-N. Louis a D. de Abreu Caldas, advokáti, neskôr S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne C. Ehrbar a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a Gattinara, splnomocnení zástupcovia, a napokon G. Gattinara, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu dôchodkových práv žalobkyne do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta čiastočne ako zjavne neprípustná a čiastočne ako zjavne nedôvodná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 274, 21.9.2013, s. 33.