Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 2. avgusta 2016 – Mommer/Komisija

(Zadeva F-74/13)1

(Javni uslužbenci – Pogodbeno osebje – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugih sistemov, v pokojninski sistem Unije – Odločba o priznanju pokojninske dobe, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Člen 81 Poslovnika – Delno nedopustna in delno očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Anne Mommer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva S. Orlandi, J.-N. Louis in D. de Abreu Caldas, odvetniki, nato S. Orlandi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Ehrbar in G. Gattinara, agenta, nato J. Currall in Gattinara, agenta, in na koncu G. Gattinara, agent)

Predmet

Razglasitev ničnosti končne odločbe o prenosu pokojninskih pravic tožeče stranke v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike z dne 3. Marca 2011.

Izrek

1.    Tožba se delno zavrže kot očitno nedopustna in delno zavrne kot očitno neutemeljena.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 274, 21.9.2013, str. 33.