Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 20 iulie 2016 - Gaj/Comisia

(Cauza F-43/14)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transferul drepturilor de pensie naționale – Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor – Act care nu lezează – Cererea de soluționare a cauzei fără dezbateri asupra fondului – Articolul 83 din Regulamentul de procedură - Acțiune în parte inadmisibilă și în parte vădit nefondată – Articolul 81 din Regulamentul de procedură)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Wanda Gaj (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial J. Currall și G. Gattinara, agenți, ulterior G. Gattinara și F. Simonetti, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a acorda un spor în ceea ce privește drepturile de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii în temeiul noilor DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor, precum și a deciziei din 19 august 2013 prin care se finalizează dosarul privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantei dobândite în cadrul Casei Naționale de Asigurare pentru Limită de Vârstă a Lucrătorilor Salariați (CNAVTS)

Dispozitivul

Respinge acțiune în parte ca inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată.

Doamna Wanda Gaj suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1 JO C 292, 1.9.2014, p. 61.