Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 20. júla 2016 – Gaj/Komisia

(vec F-43/14)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku – Žaloba, ktorá je čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu – Článok 81 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wanda Gaj (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, neskôr G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu práv žalobkyne na dôchodok do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové VVU týkajúce sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov, ako aj rozhodnutia z 19. augusta 2013 o uzavretí spisu o prevode práv na dôchodok žalobkyne získaných v caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Štátny fond starobného poistenia zamestnancov) (CNAVTS)

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.

2.    W. Gaj znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložení Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 292, 1.9.2014, s. 61.