Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 20. července 2016 – Martens a Olsson v. Komise

(Věc F-119/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Důchodové nároky nabyté před nástupem do služebního poměru v Unii ve vnitrostátním důchodovém systému – Převedení do důchodového systému Unie – Návrh na uznání let služby – Námitka nepřípustnosti – Pojem ,akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgie) a Björn Mikael Olsson (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti, poté J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převodu důchodových nároků žalobců do důchodového systému Unie, v nichž byla uplatněna nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Lieve Martens a Björn Mikael Olsson ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Evropské komisi.

____________

1     Úř. věst. C 129, 28.4.2014, s. 37.