Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 20. julija 2016 – Martens in Olsson/Komisija

(Zadeva F-119/13)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Pokojninske pravice, pridobljene pred zaposlitvijo v Uniji, na podlagi nacionalnega pokojninskega sistema – Prenos v pokojninski sistem Unije – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Ugovor nedopustnosti – Pojem akta, ki posega v položaj – Člen 83 Poslovnika)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Lieve Martens (Kessel-Lo, Belgija) in Björn Mikael Olsson (Bruselj, Belgija) (zastopnika: sprva D. de Abreu Caldas in J.-N. Louis, odvetnika, nato J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva J. Currall in G. Gattinara, agenta, nato G. Gattinara, agent, nazadnje G. Gattinara in F. Simonetti, agenta)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb o prenosu pravic tožečih strank do starostne pokojnine v pokojninski sistem Unije, v katerih so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    L. Martens in B. M. Olsson nosita svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

____________

1 UL C 129, 28.4.2014, str. 37.