Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 2. august 2016 – Mommer mod Kommissionen

(Sag F-146/12) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder optjent i henhold til andre ordninger – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – ikke-bebyrdende retsakt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Anne Mommer (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og D. de Abreu Caldas, derefter ved advokaterne S. Orlandi, J.-N. Louis og D. de Abreu Caldas, og endelig ved advokat S. Orlandi)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, og endelig ved G. Gattinara, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning, en afgørelse, som anvender de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 26 af 26.1.2013, s. 78.