Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 2.8.2016 – Mommer v. komissio

(Asia F-146/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Muissa eläkejärjestelmissä kertyneiden eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen – Kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Anne Mommer (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. de Abreu Caldas, sitten S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas ja lopuksi S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja G. Gattinara, sitten J. Currall ja G. Gattinara ja lopuksi G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtämistä unionin eläkejärjestelmään soveltaen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevien 11 ja 12 artiklan uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 26, 26.1.2013, s. 78.