Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 2 august 2016 – Mommer/Comisia

(Cauza F-146/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite în temeiul altor sisteme – Propunere privind sporul de ani de plată – Act care nu lezează – Inadmisibilitate vădită a acțiunii)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Anne Mommer (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: inițial S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal și D. de Abreu Caldas, avocați, ulterior S. Orlandi, J.-N. Louis și D. de Abreu Caldas, avocați, și în final S. Orlandi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial D. Martin și G. Gattinara, agenți, ulterior J. Currall și G. Gattinara, agenți, și în final G. Gattinara, agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantei în sistemul de pensii al Uniunii, decizie prin care se care aplică noile DGA privind articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca fiind vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 JO C 26, 26.1.2013, p. 78.