Language of document : ECLI:EU:F:2016:125

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 7 d.

Byla F‑108/12

Marco Verile

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Pensijos – Pareigūnų tarnybos nuostatų VIII priedo 11 straipsnio 2 dalis – Pagal nacionalinę pensijų sistemą įgytų pensinių teisių perkėlimas į Sąjungos pensijų sistemą – Pasiūlymas dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo – Ieškinys – Panaikinimas – Apeliacinis skundas – Reikalavimų dėl pasiūlymo dėl papildomo darbo stažo apskaičiavimo panaikinimo perkvalifikavimas – Reikalavimų dėl panaikinimo aiškinimas taip, kad jais siekiama panaikinti sprendimą dėl papildomo darbo stažo pripažinimo perkėlus pensines teises – Reikalavimų atmetimas – Įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl apeliacinio skundo – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Marco Verile, be kita ko, prašo panaikinti 2011 m. gruodžio 9 d. Europos Komisijos sprendimą dėl papildomo pensijų draudimo stažo pripažinimo į Sąjungos pensijų sistemą perkėlus pagal jo nacionalinę sistemą įgytas pensines teises atitinkančią lėšų sumą, remiantis tuo metu galiojusios Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) redakcijos VIII priedo 11 straipsnio 2 dalimi, ir prireikus Komisijos paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą dėl nurodyto sprendimo.

Nutartis:      Nėra pagrindo priimti sprendimo byloje F‑108/12, Verile / Komisija. Marco Verile ir Europos Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinys, kuris neteko dalyko Sąjungos teismui priėmus galutinį sprendimą kitoje byloje, kurios dalykas, perkvalifikavus ieškinio dalyką, yra toks pats – Pagrindo priimti sprendimą nebuvimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 85 straipsnio 1 dalis)

Ieškinys dėl panaikinimo netenka dalyko ir nėra pagrindo priimti sprendimo, jeigu Sąjungos teismo kitoje byloje priimto sprendimo dalykas, perkvalifikavus ieškinio dalyką šioje byloje, tampa toks pats kaip nagrinėjamo ieškinio, abiejų bylų šalys yra tokios pačios ir nurodytas sprendimas įsiteisėjo, todėl tapo galutinis.

Kadangi res judicata laikymosi principas yra labai svarbus Sąjungos teisės sistemoje siekiant užtikrinti tiek teisės ir teisinių santykių stabilumą, tiek gerą teisingumo vykdymą, yra svarbu, kad teismo sprendimai, kurie išnaudojus visas galimas teisių gynimo priemones arba pasibaigus pasinaudojimo jomis numatytiems terminams tampa galutiniai, nebegalėtų būti ginčijami.

(žr. 36–39 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2006 m. kovo 16 d. Sprendimo Kapferer, C‑234/04, EU:C:2006:178, 20 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.