Language of document :

2016 m. rugpjūčio 29 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Roest / Komisija

(Byla F-85/12)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 295, 2012 9 29, p. 35.