Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla - Maďarsko) – Gazdasági Versenyhivatal v. Siemens Aktiengesellschaft Österreich

(Věc C-102/15)1

„Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Věcná působnost – Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení – Bezdůvodné obohacení – Pohledávka vyplývající z neoprávněného vrácení pokuty za porušení práva hospodářské soutěže“

Jednací jazyk: maďarština

Předkládající soud

Fővárosi Ítélőtábla

Účastníci původního řízení

Žalobce: Gazdasági Versenyhivatal

Žalovaná: Siemens Aktiengesellschaft Österreich

Výrok

Taková žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, jako je žaloba v původním řízení, která má svůj původ ve vrácení pokuty uložené v rámci řízení v oblasti práva hospodářské soutěže, nespadá pod pojem „věci občanské a obchodní“ ve smyslu článku 1 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.

____________

1 Úř. věst. C 171, 26. 5. 2015.