Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24. maj 2016 – Kamin und Grill Shop GmbH mod Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

(Sag C-289/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Appellant: Kamin und Grill Shop GmbH

Indstævnt: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V.

Præjudicielt spørgsmål

Er der tale om »direkte« salg til den endelige forbruger i henhold til artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 834/2007 1 hvis blot den erhvervsdrivende eller hans salgspersonale sælger produkterne til den endelige forbruger uden mellemled, eller forudsætter et »direkte« salg desuden, at salget sker på det sted, hvor produkterne er oplagret, under samtidig tilstedeværelse af den erhvervsdrivende eller hans salgspersonale og den endelige forbruger?

____________

1 Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28.6.2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189, s. 1).