Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

15. června 2016

Věc F‑152/12

Jonas Poniskaitis

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Převedení vnitrostátních nároků na důchod – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nezasahuje nepříznivě do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Návrh na vydání rozhodnutí bez projednání věci samé – Článek 83 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, použitelného na smlouvu ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Jonas Poniskaitis domáhal zrušení „rozhodnutí“ ze dne 26. března 2012, kterými bylo vypočteny nároky na důchod dříve nabyté v rámci dvou litevských důchodových systémů, které budou započteny do důchodového systému Evropské unie, a v případě potřeby i zrušení rozhodnutí orgánu Evropské komise oprávněného ke jmenování ze dne 3. září 2012, kterým byla zamítnuta jeho stížnosti proti „rozhodnutím“ o uvedeném započtení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Jonas Poniskaitis Skovsboell ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu nároků na důchod nabytých před vstupem do služebního poměru v Unii do důchodového systému Unie – Vyloučení

(Služební řád úředníků, čl. 91 odst. 1)

Návrh na započtení příspěvkových let předložený úředníkovi za účelem převodu nároků na důchod nabytých v rámci jiného systému do důchodového systému Evropské unie nemá právně závazné účinky, které bezprostředně a okamžitě ovlivňují právní situaci jeho příjemce tím, že by podstatným způsobem měnily jeho právní postavení. Nepředstavuje tudíž akt nepříznivě zasahující do právního postavení ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu.

(viz bod 14)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 62, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58