Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 15. jūnijā

Lieta F‑152/12

Jonas Poniskaitis

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Jonas Poniskaitis ir lūdzis atcelt 2012. gada 26. marta “lēmumus”, kuros ir norādīts aprēķins par to izdienas gadu ieskaitu Eiropas Savienības pensiju shēmā, kas atbilst pensijas tiesībām, ko viņš ir ieguvis iepriekš divās Lietuvas pensiju shēmās, un, ciktāl vajadzīgs, atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2012. gada 3. septembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņa sūdzība par “lēmumiem”, kuros ir noteikti minētie izdienas gadi

Nolēmums      Prasību noraidīt. Jonas Poniskaitis sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts)

Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, kas ir ticis paziņots ierēdnim, lai nodotu Eiropas Savienības pensiju sistēmai citas sistēmas ietvaros iegūtās pensijas tiesības, nerada saistošas tiesiskās sekas, kas tieši un tūlītēji ietekmē tā adresāta tiesisko stāvokli, būtiski to mainot. Tādējādi šāds priekšlikums nav uzskatāms par nelabvēlīgu aktu Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkta izpratnē.

(skat. 14. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. punkts.