Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(tretji senat)

z dne 15. junija 2016

Zadeva F‑152/12

Jonas Poniskaitis

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Prenos nacionalnih pokojninskih pravic – Predlog za priznanje pokojninske dobe – Akt, ki ne posega v položaj – Nedopustnost tožbe – Predlog za odločitev brez odločanja o zadevi po vsebini – Člen 83 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero je Jonas Poniskaitis predlagal razglasitev ničnosti „odločb“ z dne 26. marca 2012 o izračunu njegovih pokojninskih pravic, priznanih v pokojninskem sistemu Evropske unije in pridobljenih predhodno v okviru dveh litovskih pokojninskih sistemov, ter po potrebi odločbe organa Evropske komisije za imenovanja z dne 3. septembra 2012 o zavrnitvi njegove pritožbe zoper „odločbi“ o izračunu navedenih priznanih pokojninskih pravic.

Odločitev:      Tožba se zavrže. Jonas Poniskaitis nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

Tožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Predlog za priznanje pokojninske dobe za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih pred zaposlitvijo pri Uniji, v pokojninski sistem Unije – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91(1))

Predlog za priznanje pokojninske dobe, poslan uradniku z namenom prenosa pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugega sistema, v pokojninski sistem Evropske unije, ne ustvarja zavezujočih pravnih učinkov, ki bi neposredno in takoj vplivali na pravni položaj naslovnika tega predloga, tako da bi bistveno spremenil njegov pravni položaj. Zato tak predlog ni akt, ki posega v položaj, v smislu člena 91(1) Kadrovskih predpisov.

(Glej točko 14.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodbi z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točka 62, in Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, točka 58.