Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

AZ EURÓPAI UNIÓ

KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK

VÉGZÉSE

2016. június 24.

F‑142/11 RENV. sz. ügy

Erik Simpson

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Hatályon kívül helyezést követően visszautalás a Közszolgálati Törvényszék elé – Tisztviselők – Besorolási fokozatban való előlépés – A felperesnek az AD 9 versenyvizsgán való sikeres szereplését követő AD 9 besorolási fokozatba történő besorolását mellőző határozat – Indokolási kötelezettség – Egyenlő bánásmód – Nyilvánvaló értékelési hiba – Az eljárási szabályzat 81. cikke – Nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel Erik Simpson egyrészt azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azt a 2010. december 9‑i határozatot, amellyel az Európai Unió Tanácsa elutasította a felperes AD 9 besorolási fokozatba való előléptetése iránti kérelmet azt követően, hogy sikeresen teljesítette az AD 9 besorolási fokozatú, a fordítás területén többek között észt nyelvű egységvezetőre kiírt EPSO/AD/113/07 versenyvizsgát, és semmisítse meg a panaszát elutasító 2011. október 7‑i határozatot, másrészt kéri a Tanács kötelezését az őt ért kár megtérítésére és a költségek viselésére.

Határozat:      A Törvényszék a keresetet elutasítja. Erik Simpson maga viseli az F‑142/11. sz., a T‑130/14. P. sz. és az F‑142/11. RENV. sz. ügyben felmerült saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Tanácsánál az F‑142/11. sz. ügyben felmerült költségeket. Az Európai Unió Tanácsa maga viseli a T‑130/14. P. sz. és az F‑142/11. RENV. sz. ügyben felmerült saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Egyenlő bánásmód – Fogalom – Korlátok

Az egyenlő bánásmód elvét nem sérti, ha a tisztviselők különböző kategóriái közötti eltérő bánásmódot objektív és észszerű szempontok alapján igazolják, és ezek a különbségek arányban állnak a kérdéses megkülönböztetéssel elérni kívánt céllal. A tisztviselők közötti eltérő bánásmód igazolására alkalmas ezen objektív és észszerű szempontok között szerepel a szolgálati érdek. A szolgálati érdekből meghozandó intézkedések meghatározása körében az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik, így az uniós bíróságnak a hátrányos megkülönböztetés tilalmának vizsgálatát annak ellenőrzésére kell korlátoznia, hogy az érintett intézmény nem alkalmazott‑e önkényes vagy a szolgálati érdekkel nyilvánvalóan ellentétes megkülönböztetést.

(lásd a 46. és 47. pontot)

Hivatkozás:

Elsőfokú Bíróság: 2004. március 16‑i Afari kontra EKB ítélet, T‑11/03, EU:T:2004:77, 65. pont.

Közszolgálati Törvényszék: 2006. október 19‑i De Smedt kontra Bizottság ítélet, F‑59/05, EU:F:2006:105, 76. pont; 2007. január 23‑i Chassagne kontra Bizottság ítélet, F‑43/05, EU:F:2007:14, 91. pont; 2010. február 25‑i Pleijte kontra Bizottság ítélet, EU:F:2010:13, 58. cikk, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.