Language of document : ECLI:EU:F:2016:136

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija)
NUTARTIS

2016 m. birželio 24 d.

Byla F‑142/11 RENV

Erik Simpson

prieš

Europos Sąjungos Tarybą

„Viešoji tarnyba – Grąžinimas nagrinėti Tarnautojų teismui po panaikinimo – Pareigūnai – Priskyrimas prie aukštesnio lygio – Sprendimas nepriskirti ieškovo prie AD 9 lygio po to, kai jis laimėjo atvirą AD 9 lygio pareigūnų konkursą – Pareiga motyvuoti – Vienodas požiūris – Akivaizdi vertinimo klaida – Procedūros reglamento 81 straipsnis – Akivaizdžiai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo Erik Simpson prašo, pirma, panaikinti 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimą, kuriuo Europos Sąjungos Taryba atmetė jo prašymą priskirti prie aukštesnio AD 9 lygio po to, kai jis laimėjo atvirą konkursą EPSO/AD/113/07, suorganizuotą AD 9 lygio vertimo raštu skyrių vadovams, be kita ko, estų kalbos skyriaus vadovui, įdarbinti, ir 2011 m. spalio 7 d. sprendimą atmesti jo skundą ir, antra, priteisti iš Tarybos atlyginti patirtą žalą ir bylinėjimosi išlaidas.

Nutartis:      Atmesti ieškinį. Erik Simpson padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas atitinkamai bylose F‑142/11, T‑130/14 P ir F‑142/11 RENV, ir iš jo priteisiamos Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas, patirtos byloje F‑142/11. Europos Sąjungos Taryba padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas bylose T‑130/14 P ir F‑142/11 RENV.

Santrauka

Pareigūnai – Vienodas požiūris – Sąvoka – Ribos

Skirtingu požiūriu, pateisinamu objektyviais ir pagrįstais kriterijais, proporcingu šiuo skirtumu siekiamam tikslui, nepažeidžiamas vienodo požiūrio principas. Tarp objektyvių ir pagrįstų kriterijų, kuriais galima pateisinti skirtingą požiūrį į pareigūnus, yra tarnybos interesas. Spręsdama dėl priemonių, kurių reikia imtis dėl tarnybos intereso, administracija turi plačią diskreciją, tad Sąjungos teismas, kontroliuodamas, ar laikytasi nediskriminavimo principo, turi tik patikrinti, ar atitinkama institucija savavališkai netaikė skirtingo požiūrio arba neveikė akivaizdžiai priešingai tarnybos interesui.

(žr. 46 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismas: 2004 m. kovo 16 d. Sprendimo Afari / ECB, T‑11/03, EU:T:2004:77, 65 punktas.

Tarnautojų teismas: 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo De Smedt / Komisija, F‑59/05, EU:F:2006:105, 76 punktas; 2007 m. sausio 23 d. Sprendimo Chassagne / Komisija, F‑43/05, EU:F:2007:14, 91 punktas ir 2010 m. vasario 25 d. Sprendimo Pleijte / Komisija, F‑91/08, EU:F:2010:13, 58 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.