Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 15. juni 2016 – Poniskaitis mod Kommissionen

(Sag F-152/12)1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af søgsmålet – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal og S. Orlandi, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis og S. Orlandi, dernæst ved advokaterne J.-N.Louis og S. Orlandi, og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og G. Gattinara, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Jonas Poniskaitis bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 71 af 9.3.2013, s. 30.