Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 15. juuni 2016. aasta määrus – Poniskaitis versus komisjon

(kohtuasi F-152/12) 1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanek – Isikut mitte kahjustav meede – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Jonas Poniskaitis (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, veel hiljem advokaadid J.-N. Louis ja S. Orlandi, lõpuks advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja G. Gattinara, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, veel hiljem G. Gattinara, lõpuks G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada otsus arvutada enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste staažilisa uute üldiste rakendussätete alusel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Jonas Poniskaitise kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 71, 9.3.2013, lk 30.