Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 15.6.2016 – Poniskaitis v. komissio

(Asia F-152/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirto – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Hakemus oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän seikan ratkaisemisesta pääasian käsittelyä aloittamatta – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jonas Poniskaitis (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, sitten J.-N. Louis ja S. Orlandi, ja lopuksi J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi D. Martin ja G. Gattinara, sitten J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara, ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kumoamaan päätös, jonka mukaan ennen palveluksessa aloittamista saavutettujen eläkeoikeuksien hyvittäminen lasketaan uusien täytäntöönpanosäännösten mukaisesti

Määräysosa

Kanne hylätään.

Jonas Poniskaitis vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 71, 9.3.2013, s. 30.