Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 15. jūnija rīkojums – Poniskaitis/Komisija

(lieta F-152/12) 1

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Pieteikums pieņemt nolēmumu, neaplūkojot lietu pēc būtības – Reglamenta 83. pants

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Jonas Poniskaitis (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un S. Orlandi, advokāti, vēlāk D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, pēc tam J.-N. Louis un S. Orlandi, advokāti, visbeidzot J.-N. Louis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji D. Martin un G. Gattinara, vēlāk J. Currall un G. Gattinara, vēlāk G. Gattinara, visbeidzot G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par to pensijas tiesību aprēķinu saskaņā ar jaunajiem VĪN, kuras iegūtas pirms stāšanās amatā

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Jonas Poniskaitis sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 71, 9.3.2013., 30. lpp.