Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 7. juli 2016 – RGEX GmbH i. L., repræsenteret ved likvidator Rochus Geissel mod Finanzamt Neuss

(Sag C-374/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: RGEX GmbH i. L., repræsenteret ved likvidator Rochus Geissel

Sagsøgt: Finanzamt Neuss

Præjudicielle spørgsmål

Indeholder en faktura, som i henhold til artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 178, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem 1 er nødvendig for at gøre brug af retten til at fradrage indgående moms, den »fulde adresse« som omhandlet i artikel 226, nr. 5), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, hvis leverandøren i den faktura, som han har udstedt for leverancen, anfører en adresse, på hvilken han ganske vist kan nås ad postvejen, men hvor han ikke udøver nogen erhvervsvirksomhed?

Er artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 178, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem under hensyntagen til kravet om effektivitet til hinder for en national praksis, som kun tager hensyn til god tro hos kunden med hensyn til opfyldelse af betingelserne for fradrag uden for afgiftsfastsættelsesproceduren i forbindelse med en særskilt rimelighedsprocedure? Kan artikel 168, litra a), sammenholdt med artikel 178, litra a), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem påberåbes i denne henseende?

____________

1     EUT L 347, s. 1.