Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. srpnja 2016. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L. protiv Finanzamt Neuss

(predmet C-374/16)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Rochus Geissel, u svojstvu stečajnog upravitelja društva RGEX GmbH i. L.

Tuženik: Finanzamt Neuss

Prethodna pitanja

Smatra li se da račun, potreban za ostvarivanje prava na odbitak pretporeza prema članku 168. točki (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , sadržava „punu adresu“ u smislu članka 226. točke 5. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, ako je poduzetnik koji obavlja isporuku, u računu koji je izdao za tu isporuku, naveo adresu na kojoj doduše može primati poštanske pošiljke, ali na njoj ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost?

Je li članku 168. točki (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, uz poštovanje načela djelotvornosti, protivna nacionalna praksa prema kojoj se dobra vjera primatelja isporuke u pogledu ispunjenja pretpostavki za odbitak pretporeza može uzeti u obzir samo u okviru posebnog postupka na temelju pravičnosti, a ne i u postupku utvrđivanja porezne obveze? Može li se u tom dijelu pozivati na članak 168. točku (a) u vezi s člankom 178. točkom (a) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost?

____________

1 SL L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)