Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2016. július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – a RGEX GmbH i. L. vagyona feletti felszámolóként eljáró Rochus Geissel i. L. kontra Finanzamt Neuss

(C-374/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes: a RGEX GmbH i. L. vagyona feletti felszámolóként eljáró Rochus Geissel

Alperes: Finanzamt Neuss

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Tartalmazza-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 178. cikkének a) pontjával összefüggésben értelmezett 168. cikkének a) pontja szerinti adólevonási jog gyakorlásához szükséges számla a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 200[6]. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 226. cikkének 5. pontja szerinti „teljes címet”, ha a termékértékesítő, illetve szolgáltatásnyújtó vállalkozó a termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról általa kiállított számlán olyan címet tüntet fel, amelyen postai úton elérhető ugyan, de amelyen nem végez gazdasági tevékenységet?

A tényleges érvényesülés követelményére tekintettel ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 178. cikkének a) pontjával összefüggésben értelmezett 168. cikkének a) pontjával az olyan nemzeti gyakorlat, amely csak az adómegállapítási eljáráson kívüli külön méltányossági eljárás keretében veszi figyelembe a vevőnek, illetve megrendelőnek az adólevonás feltételeinek teljesülésével kapcsolatos jóhiszeműségét? Hivatkozható-e e tekintetben a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 178. cikkének a) pontjával összefüggésben értelmezett 168. cikkének a) pontja?

____________

1 HL L 347., 1. o.