Language of document :

2016 m. liepos 7 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Rochus Geissel kaip RGEX GmbH i. L. bankroto administratorius / Finanzamt Neuss

(Byla C-374/16)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Rochus Geissel kaip RGEX GmbH i. L. bankroto administratorius

Kita kasacinio proceso šalis: Finanzamt Neuss

Prejudiciniai klausimai

Ar turi būti laikoma, kad sąskaitoje faktūroje, reikalingoje tam, kad būtų galima įgyvendinti teisę į atskaitą pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 168 straipsnio a punktą, siejamą su 178 straipsnio a punktu, yra nurodytas „visas adresas“ pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio 5 punktą, jei paslaugas teikiantis verslininkas savo už paslaugą išrašytoje sąskaitoje faktūroje nurodo adresą, kuriuo jis yra pasiekiamas paštu, tačiau nevykdo ekonominės veiklos?

Ar atsižvelgiant į veiksmingumo principą 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktui, siejamam su 178 straipsnio a punktu, prieštarauja nacionalinė praktika, pagal kurią į paslaugų gavėjo sąžiningumą dėl atskaitos sąlygų įvykdymo atsižvelgiama ne per mokesčio nustatymo procedūrą, o tik per atskirą teisingumo užtikrinimo procedūrą? Ar šiuo klausimu galima remtis 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 168 straipsnio a punktu, siejamu su 178 straipsnio a punktu?

____________

1 OL L 347, p. 1