Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

20 iulie 2016

Cauza F‑94/13

Vincent Piessevaux

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Uniunii, în temeiul unui sistem național de pensii – Transfer în sistemul de pensii al Uniunii – Propunere de spor de ani de plată – Excepție de inadmisibilitate – Noțiunea de act care lezează – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Vincent Piessevaux solicită anularea deciziei Consiliului Uniunii Europene din 30 ianuarie 2013 prin care acesta a stabilit în mod definitiv, pe baza sistemului de pensii al Uniunii Europene, drepturile de pensie dobândite de reclamant înainte de intrarea în serviciul Uniunii, precum și anularea deciziei prin care i s‑a respins reclamația împotriva deciziei respective

Decizia:      Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Domnul Vincent Piessevaux suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile efectuate de Consiliul Uniunii Europene.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor în vederea transferului în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie dobândite anterior intrării în serviciul Uniunii – Excludere – Decizie privind recunoașterea anilor de plată a contribuțiilor adoptată în urma transferului de capital reprezentând drepturile de pensie dobândite – Includere

[art. 270 TFUE; Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1) și anexa VIII art. 11 alin. (2)]

În cadrul procedurii de transfer al drepturilor de pensie, prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, decizia adoptată de autoritatea împuternicită să facă numiri, după efectuarea transferului de capital reprezentând drepturile de pensie dobândite de persoana interesată anterior intrării în serviciul Uniunii, constituie actul care lezează și care poate face obiectul unei căi de atac în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 91 alineatul (1) din statut. În schimb, o propunere de aplicare a unui spor la drepturile de pensie, acceptată de persoana în cauză, nu constituie un act care lezează și care poate face obiectul unei căi de atac în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 91 alineatul (1) din statut.

Astfel, sporul de ani de plată a contribuțiilor poate fi recunoscut numai atunci când funcționarul și‑a dat acordul pentru continuarea procedurii de transfer, către sistemul de pensii al Uniunii, al capitalului reprezentând drepturile de pensie dobândite anterior de persoana interesată de la organismul național de pensii în cauză, consimțământ clarificat prin propunerea privind sporul de ani de plată a contribuțiilor efectuată de administrație pe baza cuantumului provizoriu în ceea ce privește capitalul anunțat de organismul respectiv.

În această privință, în stadiul propunerii privind sporul de ani de plată a contribuțiilor, instituția în cauză se angajează pur și simplu să aplice corect în cazul persoanei interesate articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut și dispozițiile generale de aplicare. Această obligație a instituției rezultă direct din dispozițiile statutare în cauză, chiar în lipsa unui angajament expres din partea instituției.

Astfel, dintr‑un asemenea angajament exprimat într‑o propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor nu rezultă nici o nouă obligație a instituției în cauză, nici, în consecință, o modificare a situației juridice a persoanei interesate, în special pentru că, chiar și atunci când persoana interesată își dă acordul în privința transferului în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie pe care le‑a dobândit într‑un alt sistem, instituția care a făcut propunerea nu are obligația corelativă ca, după ce s‑a efectuat transferul cuantumului capitalului anunțat de organismul național de pensii, să recunoască în mod automat persoanei interesate numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii indicat în propunerea inițială, în raport cu care persoana interesată și‑a confirmat intenția de a transfera capitalul respectiv către sistemul de pensii al Uniunii.

(a se vedea punctele 24-28)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctele 50, 52, 53 și 74, Comisia/Cocchi și Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punctul 66, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctele 37, 46, 48, 49, 58 și 70