Language of document :

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2016. augusztus 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Bayerische Motoren Werke AG kontra Acacia Srl

(C-433/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Bayerische Motoren Werke AG

Alperes: Acacia Srl

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 44/2001 rendelet 24. cikke értelmében az eljáró nemzeti bíróság joghatósága hiányával kapcsolatban előzetesen, de más eljárási kifogásokhoz képest másodlagosan, ugyanakkor az érdemi kereseti kérelmeket minden esetben megelőzően emelt kifogás értelmezhető-e a joghatóság elfogadásaként?

Úgy kell-e értelmezni a 6/2002 rendelet 82. cikkének (1) bekezdése szerinti, alperes lakóhelye szerinti joghatóság melletti, a nemleges megállapításra irányuló perekre vonatkozó párhuzamos joghatóságnak a 6/2002 rendelet 82. cikkének (4) bekezdéséből hiányzó előírását, hogy az ez utóbbiak esetében kizárólagos joghatóság áll fenn?

A[z előző] pontban foglalt kérdés megválaszolása érdekében tehát értelmezni kell-e a 44/2001 rendelet kizárólagos joghatóságra vonatkozó rendelkezéseit, különösen a kizárólagos joghatóság eseteit meghatározó 22. cikket, amelyek magukban foglalják az olyan eljárásokat, amelynek tárgya szabadalom, védjegy, formatervezési minta lajstromozása vagy érvényessége, de a negatív megállapítási pereket nem tartalmazzák, valamint a 24. cikket, amely valamely másik bíróság joghatóságának az alperes részéről történő elfogadásának lehetőségéről rendelkezik az eljáró bíróság e rendelet egyéb rendelkezései alapján fennálló joghatóságától eltekintve, és a felperes keresete alapján eljáró bíróság joghatóságának megállapítását eredményezi?

A Bíróság által a C-133/11. sz. ügyben 2012. október 25-én hozott hivatkozott ítéletben a 44/2001 rendelet 5. cikke 3. pontjának alkalmazhatóságával kapcsolatban kifejtett iránymutatás általános jelleggel bír-e, és a jogellenes károkozásért való felelősségre vonatkozó valamennyi nemleges megállapítási keresetre – köztük a közösségi formatervezési minták bitorlására vonatkozó nemleges megállapítási keresetekre – általában alkalmazandó-e, tehát a szóban forgó ügyben a 6/2002 rendelet 81. cikke szerinti vagy a 44/2001 rendelet hivatkozott 5. cikkének 3. pontja szerinti joghatósági okot kell-e alkalmazni, vagy a felperes dönthet arról, hogy a lehetséges joghatóságok közül melyiket választja?

Abban az esetben, ha az erőfölénnyel való visszaéléssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos kereseti kérelmeket a közösségi formatervezési mintákra vonatkozó, az előbbiekhez kapcsolódó jogvita keretében terjesztik elő, figyelemmel arra, hogy ha azoknak helyt ad a bíróság, az azt eredményezi, hogy megelőzően a nemleges megállapítási keresetnek is helyt kell adni, azok tárgyalhatóak-e az utóbbival együttesen ugyanazon bíróság előtt a 44/2001 rendelet 28. cikke (3) bekezdésének kiterjesztő értelmezése alapján?

A[z előző] pont szerinti keresetek jogellenes károkozásnak minősülnek-e, továbbá hogy – igenlő válasz esetén – érinthetik-e a 44/2001 rendeletnek (az 5. cikk (3) bekezdése) vagy a [6/2002] rendeletnek a bíróságok joghatóságát illetően a jelen ügyben való alkalmazhatóságát?

____________