Language of document :

2016 m. rugpjūčio 3 d. Corte suprema di cassazione (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Bayerische Motoren Werke AG / Acacia Srl

(Byla C-433/16)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Corte suprema di cassazione

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Bayerische Motoren Werke AG

Atsakovė: Acacia Srl

Prejudiciniai klausimai

Ar pagal Reglamento Nr. 44/2001 24 straipsnį prieštaravimas dėl nacionalinio teismo, į kurį kreiptasi, jurisdikcijos, pateiktas kaip nesusijęs su ginčo esme, bet papildomai su kitais su ginčo esme nesusijusiais prieštaravimais dėl proceso, ir bet kuriuo atveju pirmiau nei klausimai dėl esmės, gali būti aiškinamas kaip pritarimas jurisdikcijai?

Ar tai, kad Reglamento Nr. 6/2002 82 straipsnio 4 dalyje nenurodyti alternatyvūs 82 straipsnio 1 dalyje nurodytam atsakovo gyvenamosios vietos teismui teismai, turintys jurisdikciją nagrinėti bylas dėl teisių nebuvimo nustatymo, reikia aiškinti taip, kad tai reiškia, jog šioms byloms nustatyta išimtinė jurisdikcija?

Ar, siekiant atsakyti į [pirmesniame] punkte nurodytą klausimą, reikia atsižvelgti į Reglamento Nr. 44/2001 nuostatų dėl išimtinės jurisdikcijos aiškinimą, būtent į 22 straipsnį, kuriame nustatyti tokios jurisdikcijos atvejai, be kita ko, jurisdikcija bylose dėl patentų, prekės ženklų, dizaino registracijos ar galiojimo, bet nenurodyta jurisdikcija dėl bylų dėl teisių nebuvimo nustatymo, ir 24 straipsnį, pagal kurį, išskyrus atvejus, kai teismo jurisdikcija nustatoma remiantis kitomis šio reglamento nuostatomis, atsakovui suteikiama galimybė pritarti kito teismo jurisdikcijai, taip nustatant teismo, į kurį kreipėsi ieškovas, jurisdikciją?

Jeigu 2012 m. spalio 25 d. Teisingumo Teismo sprendime [Folien Fischer ir Fofitec] (C-133/11) pateiktas išaiškinimas dėl Reglamento (EB) Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punkto taikymo yra bendro ir absoliutaus pobūdžio ir taikomas kiekvienam ieškiniui dėl teisių nebuvimo nustatymo, kuriuo prašoma pripažinti civilinės atsakomybės nebuvimą, įskaitant ieškinius, kuriais prašoma pripažinti, jog teisės į Bendrijos dizainą pažeidimo nebuvo pažeistos, ar nagrinėjamu atveju jurisdikciją turi Reglamento (EB) Nr. 6/2002 81 straipsnyje ar Reglamento (EB) Nr. 44/2001 5 straipsnio 3 punkte numatytas teismas, ar ieškovas gali pasirinkti vieną ar kitą iš šių galimų teismų?

Jeigu reikalavimai pripažinti piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir nesąžiningą konkurenciją, pateikiami nagrinėjant bylą dėl Bendrijos dizaino, su kuriuo yra susiję, nes jų pripažinimas priimtinais reiškia, kad pirma turi būti pripažintas priimtinu ieškinys dėl teisių nebuvimo nustatymo, ar jie gali būti nagrinėjami kartu su pastaruoju reikalavimu to paties teismo, remiantis plačiu Reglamento (EB) Nr. 44/2001 28 straipsnio 3 dalies aiškinimu?

Ar [pirmesniame] punkte nurodyti du reikalavimai šiuo atveju yra dėl civilinės teisės pažeidimų ir jei atsakymas teigiamas, ar dėl to nagrinėjamam atvejui turi būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 (5 straipsnio 3 punktas), ar Reglamentas (EB) Nr. [6/2002], kiek tai susiję su jurisdikcija?

____________